ถังดับเพลิง เลือกใช้ให้เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ถังดับเพลิง คือ อุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ใช้ควบคุมเพลิงเพื่อไม่ให้ลุกลามบานปลายจนก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ความเสียหายอาจเกิดขึ้นต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน การใช้ถังดับเพลิงต้องใช้ให้เหมาะสม ให้ถังดับเพลิงให้ถูกประเภทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจนนำไปสู่ความปลอดภัย ถังดับเพลิงสามารถจำแนกออกได้เป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้

1.ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ถังส่วนใหญ่มีสีแดง ถังดับเพลิงชนิดนี้สามารถใช้ดับเพลิงได้เกือบทุกประเภท เหมาะสำหรับการติดตั้งไว้เพื่อใช้งานทั่วไป เช่น ใช้งานในบ้าน อาคาร สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

2.ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ

ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ ถังจะมีสีเขียว หรืออาจเป็นถังสีฟ้า บรรจุสารเคมีเหลวที่มีความเย็นจัด ตอนฉีดพ่นจะระเหยกลายเป็นไอ สามารถใช้ดับเพลิงได้ทั้ง เชื้อเพลิงของแข็ง ของเหลว ตลอดจนเชื้อเพลิงที่มีสื่อไฟฟ้า เหมาะสำหรับใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ ห้องไฟฟ้า โรงงาน โรงพยาบาล ฯลฯ

3.ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์

ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ถังจะเป็นสีแดง สังเกตได้เลยว่าบริเวณปลายกระบอกฉีดจะมีขนาดใหญ่ สามารถใช้ดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ทิ้งคราบสกปรกเอาไว้ ใช้ดับได้ทั้งเชื้อเพลิงเหลว แข็ง เชื่อเพลิงที่มีสื่อไฟฟ้า ใช้งานภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน โรงงาน ฯลฯ  

4.ถังดับเพลิง BF2000

ถังดับเพลิง BF2000 สามารถใช้ดับเชื้อเพลิงของแข็ง ของเหลว เชื้อเพลิงสื่อไฟฟ้า รวมถึงเชื้อเพลิงจากโลหะ นิยมมีไว้ในบ้าน อาคาร สำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการหรือห้องแลป เป็นต้น

5.ถังดับเพลิงน้ำยาโฟม

สำหรับถังดับเพลิงน้ำยาเพลิง สามารถใช้ดับเพลิงจากเชื้อเพลิงของแข็งและของเหลวได้ แต่ถังดับเพลิงชนิดนี้ไม่สามารถใช้ดับเพลิงที่มีสื่อไฟฟ้าได้ นั่นเป็นเพราะว่าโฟมมีลักษณะของสื่อนำไฟฟ้า ถังดับเพลิงชนิดนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเชื้อเพลิง สารไวไฟ ปิโตรเคมี ฯลฯ

ถังดับเพลิงแต่ละประเภทหรือแต่ละชนิดจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของไฟ หากเลือกไม่เหมาะสมก็ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ สำหรับประเภทของไฟแบ่งออกเป็น 5 ประเภทเช่นเดียวกัน ได้แก่

  • ไฟประเภท A เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงของแข็ง
  • ไฟประเภท B เชื้อเพลิงไหม้ในของเหลวติดไฟและก๊าซติดไฟ
  • ไฟประเภท C เพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • ไฟประเภท D เพลิงที่เกิดจากวัตถุของแข็งหรือโลหะไวไฟ
  • ไฟประเภท K เพลิงที่เกิดจากน้ำมันประกอบอาหาร

เพลิงไหม้ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะมันสร้างความเสียหายในวงกว้าง ยิ่งถ้าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตั้งแต่ตอนต้น ยิ่งเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายร้ายแรง หนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นนั่นคือ ถังดับเพลิง มีความสำคัญอย่างมาก อุปกรณ์ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้แต่ต้องเลือกให้เหมาะสมด้วย เพื่อให้สามารถดับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากถังดับเพลิงจะมีความสำคัญแล้ว ตัวผู้ใช้เองก็สำคัญ ถ้าเราใช้ดับเพลิงไม่เป็นก็ไร้ความหมาย ผู้ระงับเหตุเพลิงไหม้ควรได้รับการอบรมกราใช้ถังดับเพลิงด้วย